Kestävämpään elämäntapamuutokseen uuden menetelmän avulla

PsL Anu Kangasniemen psykologian väitöskirjan ”The mindfulness, acceptance and commitment approach to encouraging a physically more active lifestyle” tarkastustilaisuus pe 9.10.2015 klo 12 Jyväskylän yliopisto, Agora, Lea Pulkkisen sali. Vastaväittäjänä professori Stuart Biddle (Victoria University) ja kustoksena professori Raimo Lappalainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Anu Kangasniemi sovelsi tutkimuksessaan ensimmäistä kertaa arvo- ja hyväksyntäpohjaista lähestymistapaa vähän liikkuvien aikuisten liikkumisen lisäämiseksi. Menetelmä perustuu oppimispsykologiaan pohjautuvaan ihmisen käyttäytymisen muutosmalliin. Elämäntapamuutoksissa usein juuri psykologiset tekijät, kuten psykologinen joustavuus, motivaatio ja kyky säädellä omaa käyttäytymistä ratkaisevat elämäntapamuutoksen onnistumisen.

Kangasniemi tarkasteli vähän liikkuvien ja aktiivisten liikkujien tietoisuustaitoja, psykologista joustavuutta ja psykologisia oireita. Lisäksi hän tutki arvo- ja hyväksyntäpohjaisen menetelmän vaikuttavuutta fyysisesti aktiivisemmassa elämäntapamuutoksessa vähän liikkuvilla aikuisilla. Väitöstutkimuksessa oli mukana 138 suomalaista vähän liikkuvaa ja 50 aktiivisesti liikkuvaa aikuista.

Tulokset osoittavat, että aktiivisilla liikkujilla oli paremmat tietoisuustaidot ja vähemmän psykologisia oireita verrattuna vähän liikkuviin aikuisiin. Arvo- ja hyväksyntäpohjaisella menetelmällä pystyttiin lisäämään fyysisesti aktiivisempaan elämäntapamuutokseen liittyvää ajattelutapaa, erityisesti minäpystyvyyden tunnetta, liikuntaan liittyvää suunnittelua ja liikkumiseen liittyvien epämiellyttävien ajatusten, tunteiden ja fyysisten tuntemusten hyväksyntää.

Motivaatiota voi tukea omien arvojen ja psykologisen joustavuuden avulla

– Arvo- ja hyväksyntäpohjaisessa lähestymistavassa elämäntapamuutosprosessia ohjataan vahvistamalla ihmisen omia arvostuksia ja arvoja elämässä. Aluksi pohditaan, mitä kukin haluaa muutoksella saavuttaa ja miksi siihen tulisi pyrkiä. Keskeisellä sijalla ovat ihmisen omat tarpeet, toiveet ja käsitys hyvästä elämästä, Anu Kangasniemi selventää.

– Elämäntapamuutokset ovat kestävämpiä, jos ne pohjautuvat syvempiin merkityksiin: omiin elämänarvoihin tai arvostuksiin. Menetelmässä on tavoitteena myös oppia käsittelemään muutokseen liittyviä estäviä ajatuksia ja tunteita sekä löytämään joustavia ratkaisuja oman aktiivisuuden lisäämiseksi.

– Ihmiset toimivat usein automaattisesti omien ajatustensa ja tunteidensa pohjalta ja jättävät liikkumisen kokonaan väliin, kun mieleen tulee estäviä ajatuksia tai tunteita. Tietoisuustaitojen harjoittelu on keino omien ajatusten, tunteiden ja kehon viestien tunnistamiseen ja kuuntelemiseen. Ihminen voi siis oppia tekemään tietoisempia valintoja, jotka ovat omien arvojen mukaisia. Niiden avulla pääsee muutoksessa alkuun.

Arvopohjaisen menetelmän avulla voidaan edistää fyysisesti aktiivisempaan elintapamuutokseen liittyvää ajattelutapaa sekä tuoda arkisiin muutoksiin lisää pysyvyyttä. Erityisesti vähän liikkuvien elämäntapamuutoksessa pienetkin muutokset ovat tärkeitä, jos ne jäävät pysyviksi.

Väitöstutkimus toteutettiin LIKES-tutkimuskeskuksen ja Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen yhteistyönä, ja se on osa vuonna 2010 käynnistynyttä laajempaa Liikuntakynnyksen yli -tutkimuskokonaisuutta.

Anu Kangasniemi (o.s. Vertala) kirjoitti ylioppilaaksi Jyväskylän Lyseon lukiosta vuonna 1995. Kangasniemi valmistui liikunnan- ja terveystiedon opettajaksi vuonna 2001 ja psykologin ammattiin vuonna 2007. Terveyspsykologian erikoispsykologin tutkinto valmistui vuonna 2014. Työkokemusta Kangasniemellä on aiemmin sekä liikunnan- ja terveystiedon opettajana että psykologin tehtävistä. Tällä hetkellä Kangasniemi työskentelee tutkijana LIKES-tutkimuskeskuksessa. Lisäksi Kangasniemi toimii psykologina Dextrassa, pitää psyykkisen valmentautumisen vastaanottoa urheilijoille ja valmentajille Keski-Suomen urheiluakatemiassa sekä kouluttaa liikunta- ja terveysalan ammattilaisia Liikunta- ja hyvinvointiakatemia Oy:ssä. Väitöstutkimusta ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö ja Juho Vainion säätiö.

Lisätietoja

Kangasniemi Anu

Terveyden edistämisen asiantuntija

Puhelin 020 762 9520
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus terveys-, liikunta- ja urheilupsykologia, käyttäytymisen muutos, hyväksymis- ja omistautumispohjaiset menetelmät

Aira Annaleena

Viestintäpäällikkö

Puhelin 020 762 9527
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus LIKESin viestinnän suunnittelu ja toteutus; Liikkuva koulu -tutkimuksen viestintä; Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän (KeHO) viestintä; Muutosta liikkeellä -verkkosivusto; yhteistyön ja vuorovaikutuksen tutkimus

 

Jyväskylän yliopiston viestintävastaava Liisa Harjula, tiedotus (at) jyu.fi, p. 040 805 4403, josta saa väittelijän kuvan sähköisessä muodossa.

Julkaisutiedot

Kangasniemi, Anu 2015. The mindfulness, acceptance and commitment approach to encouraging a physically more active lifestyle. LIKES – Research Reports on Sport and Health 305. Jyväskylä: LIKES – Research Center for Sport and Health Sciences. Julkaisu on saatavilla pdf-muodossa LIKESin julkaisuhakemistossa. Painettua julkaisua voi tilata osoitteesta tilaukset (at) likes.fi (hinta 25 €).

 
Jaa sivu: