Liikkuvatko suurituloiset enemmän kuin pienituloiset?

Suurituloiset raportoivat harrastavansa enemmän liikuntaa kuin pienituloiset, osoittaa LIKESin tutkija Jaana Karin PloS One -lehdessä julkaistu tutkimus, jossa tarkastellaan liikunta-aktiivisuuden ja ansiotulojen välistä yhteyttä. Mielenkiintoista artikkelissa on eri aineistojen vertailu: Miltä tulokset näyttävät, kun tarkastellaan sitä, minkä verran ihmiset ilmoittavat liikkuvansa ja miten suuriksi he ilmoittavat tulonsa? Miten tulokset mahdollisesti muuttuvat, kun tarkastellaankin sitä, miltä liikunta-aktiivisuus näyttää askelmittarissa ja tulot Tilastokeskuksen rekisterissä?

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että mitä korkeammat ansiotulot, sitä enemmän sekä miehet että naiset kertovat harrastavansa liikuntaa. Tulos on sama riippumatta siitä, käytetäänkö tuloista itse ilmoitettua vai rekisteristä poimittua tietoa. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, kun tarkastellaan askelmittarilla mitattua liikunnan määrää. Paremmin ansaitsevat naiset liikkuvat enemmän myös askelmittarin mukaan. Sen sijaan paremmin ansaitsevat miehet liikkuvat askelmittarin mukaan vähemmän kuin pienempituloiset miehet.

- On mahdollista, että korkeampituloiset miehet tekevät esimerkiksi pitempiä työpäiviä, joihin sisältyy paljon istumista ja aikaa liikkumiselle jää vähemmän. Tällöin todellinen kokonaisaktiivisuus voi jäädä vähäisemmäksi, vaikka henkilöllä olisikin mielikuva itsestään liikuntaa harrastavana ihmisenä, Jaana Kari selventää.
- Kun käytetään askelmittaria tutkimuksessa, on toki huomattava, ettei askelmittari tai mikään muukaan aktiivisuusmittari vielä mittaa liikkumista täysin aukottomasti. On mahdollista, että suurituloiset miehet, jotka kertovat harrastavansa paljon liikuntaa, käyvät esimerkiksi kuntosalilla tai pyöräilevät, mikä ei näy askelmittarin tuloksissa.

Väestötason tutkimuksissa onkin tärkeää tiedostaa, mitä tutkimusmenetelmiä käytetään ja miten valitut tutkimusmenetelmät vaikuttavat tuloksiin. Tämä on hyvä ottaa huomioon myös liikuntaharrastamisen hintalappua koskevassa keskustelussa.

Tutkimus on osa Karin käynnissä olevaa väitöskirjatutkimusta, jossa tarkastellaan liikunnan ja työurien välisiä yhteyksiä.

Lisätietoja

 

Lisätietoja LASERI-seurantatutkimuksesta

Alkuperäisartikkeli

Kari JT, Pehkonen J, Hirvensalo M, Yang X, Hutri-Kähönen N, Raitakari OT, et al. (2015) Income and Physical Activity among Adults: Evidence from Self-Reported and Pedometer-Based Physical Activity Measurements. PLoS ONE 10(8): e0135651. doi:10.1371/journal.pone.0135651.

 
Jaa sivu: