Fiksusti kouluun -kehittämisavustusta kolmelle kunnalle

Kangasala, Lappeenranta ja Vantaa ovat saaneet Fiksusti kouluun -kehittämisavustusta koulumatkaliikkumisen edistämiseen. Avustusta myönnettiin uusille koulumatkaliikkumisen edistämisideoille, jotka lisäävät lasten ja nuorten aktiivista liikkumista sekä vähentävät autoliikennettä koulujen lähistöllä.

Kehittämisavustusta saaneet hankkeet:

  • Kangasala: Talvipyöräilyn kehittäminen, kuten talvikunnossapidon ja pyöräpysäköinnin kehittäminen. Myönnetty avustus 8000 €.
  • Lappeenranta: Talvipyöräilyn kehittäminen, kuten olosuhteiden, reittien ja kulkutapaosuuksien kehittäminen. Myönnetty avustus 8000 €.
  • Vantaa: Kaupunkikohtaisen koulumatkaliikkumisen kampanjointi sekä koulumatkaliikkumisen materiaalien tuottaminen ja viestintä. Myönnetty avustus 7000 €.

Valintakriteereissä painotettiin suunniteltujen toimenpiteiden vaikuttavuutta, ja ideoiden tuli olla monistettavissa muihin Suomen kuntiin. Lisäksi kunnan kehittämisideoiden piti kohdentua toimintasuunnitelmassa tunnistettuihin koulumatkaliikkumisen esteisiin.

– Hakemukset olivat todella laadukkaita ja olen erityisen iloinen, että talvipyöräilyn kehittämistä lähtee miettimään kaksi hanketta eri puolelta Suomea. Talvisen aktiivisen koulumatkaliikkumisen saralla on vielä paljon potentiaalia, sanoo Fiksusti kouluun -ohjelman koordinaattori Joonas Niemi.

Kehittämisavustuksen myöntöperusteissa idean toteutukseen tuli olla sitoutunut vähintään kaksi kunnan hallinnonalaa, ja kunnan omarahoitusosuus on 20 prosenttia myöntösummasta. Toteutuksen tulee olla valmis ja raportoitu 31.8.2020 mennessä.

­

Fiksusti kouluun on LIKES-tutkimuskeskuksen, Motivan ja Pyöräilykuntien verkoston koulumatkaliikkumisen edistämisen ohjelma, joka toimii yhteistyössä Liikkuva koulu -ohjelman kanssa. Kehittämisavustusta rahoittaa Sitra. LIKES-tutkimuskeskus, Motiva ja Pyöräilykuntien verkosto ovat tehneet yhteistä koulumatkaliikkumisen kehittämistyötä vuodesta 2018. Tavoitteena on vähentää autoliikennettä ja liikenteen päästöjä koulumatkoilla, lisätä lasten ja nuorten päivittäistä liikkumisen määrää sekä lisätä yhteistyötä kuntien sisällä ja valtakunnallisesti.

Lisätietoja

Niemi Joonas

Ohjelmakoordinaattori, Fiksusti kouluun -ohjelma

Puhelin 050 505 2769
Sähköpostiosoite
Asiantuntemus koulumatkat, hankkeet, korkeakoululiikunta

Kangasala
Jutta-Leea Ylönen, liikenneinsinööri
jutta-leea.ylonen (at) kangasala.fi

Lappeenranta
Anu Liljeström, opetustoimenjohtaja
anu.liljestrom (at) lappeenranta.fi

Vantaa
Ville Vahtola, liikunnansuunnittelija

 
Jaa sivu: