matalan kynnyksen iltapäivätoiminta Easysport

Arviointiraportti julkaistu

Helsingissä toteutettiin vuosien 2010–2013 aikana matalan kynnyksen liikunnallista iltapäivätoimintaa nimeltä Easysport. Toiminnan tarkoituksena oli tarjota helposti saatavilla olevaa, edullista tai kokonaan maksutonta harrasteliikuntaa helsinkiläisille alakouluikäisille lapsille. LIKES-tutkimuskeskus on toteuttanut arvioinnin vuosien 2010–2013 Easysport-toiminnasta.

EasysportEasysport-toiminta tavoitti paljon lapsia toiminnan pariin. Esimerkiksi syksyllä 2013 Helsingissä toteutettiin 133 liikuntaryhmää, joihin osallistui yhteensä 2 126 lasta. Liikuntaryhmät järjestettiin pääosin koulujen tiloissa koulupäivän jälkeen. Toiminnan mahdollisti Helsingin opetusviraston päätös, jonka ansiosta koulun ulkopuoliset tahot saivat järjestää toimintaa koulun tiloissa ennen kello 17.

Selvitys kuvaa Easysport-toiminnan toteuttamista kunnan ja järjestötoimijoiden välisessä yhteistyössä. Enimmillään hanketta toteutti, yhdessä kunnan hallintokuntien kanssa, 27 eri urheiluseuraa tai muuta yhdistystä. Selvitystä varten haastateltiin yhteensä 19 henkilöä ja kahdeksassa Easysport-ryhmässä toteutettiin osallistuvaa havainnointia.

Keskeistä matalan kynnyksen toiminnassa oli haastateltavien mukaan liikuntaryhmien maksuttomuus. Easysport-toiminnan onnistumista tuki myös toiminnan järjestäminen koulujen tiloissa, koska vanhempien luottamus koulussa toteuttavaan toimintaan on suuri. Easysport-ryhmissä liikkui paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia, ja matalan kynnyksen liikuntatoiminnalla voi olla erityinen merkitys maahanmuuttajataustaisten lasten liikuntaharrastuksen tukemisessa.

Easysport-toiminnan arvioinnin tuloksia voi hyödyntää pyrkimyksissä toteuttaa julkisen ja kolmannen sektorin kumppanuuteen perustuvaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Se voi tarjota myös tukea yhteistyön ongelmakohtien välttämiseen tai toiminnan kehittämiskohtien paikantamiseen.

Hanna-Mari Maijala & Sanna Pasanen (2015). Matalan kynnyksen iltapäivätoiminta. Easysport-hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen vuosina 2010–2013. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 300. Ladattavissa pdf-muodossa LIKES-tutkimuskeskuksen julkaisuhakemistossa.

Lisätietoja

 
Jaa sivu: