Lasten liikuntakongressi

Saavatko lapset rymytä tarpeeksi?

Jyväskylän yliopisto tiedottaa 11.1.2017

CIAPSE 2 - Children's Physical Activity and Sport -kongressi
26.-28.1.2017, Jyväskylän yliopisto, Liikunta-rakennus, Keskussairaalantie 4

Hyvinvointia ja liikunnallisuutta edistävän elämäntavan muotoutuminen alkaa yllättävän varhain – jo varhaislapsuudessa. Children’s physical activity and sport (CIAPSE) -kongressi kerää yhteen 0-12-vuotiaiden lasten liikkumisesta, fyysisestä kasvusta ja kehittymisestä, urheilusta, hyvinvoinnista sekä terveydestä kiinnostuneita tutkijoita, asiantuntijoita ja opettajia eri puolilta maailmaa. Kongressi järjestetään Jyväskylässä, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa yhteistyössä LIKES-tutkimuskeskuksen ja Kihun kanssa.

Kongressissa puhuva maailmakuulu lasten leikin tutkija, emeritusprofessori Anthony Pellegrini (Minnesota, USA) on tutkimuksissaan osoittanut, että lasten erilaiset rymyämisleikit, kuten fyysiset taistelu- ja painileikit, ovat tarpeellisia lasten kehitykselle. Tällaisissa fyysisissä leikeissä lapsi opettelee tunnistamaan omaa kehoaan, harjoittelee säätelemään voimankäyttöään mutta erityisesti oppii sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Kongressissa pohditaan antaako nykyinen, toisinaan jopa liiallisuuteen saakka turvallisuushakuiseksi muuttunut lasten elinympäristö riittävästi mahdollisuuksia vastata lasten kehitystehtäviin.

Toinen pääpuhuja, professori David Stodden (Columbia, USA) on yhdessä ryhmänsä kanssa osoittanut miten liikunnallinen, hyvinvointia ja terveyttä edistävä elämäntapa rakentuu sen varaan, että lapsi kokee itsensä taitavaksi liikkumaan. Itsensä päteväksi kokeminen motivoi ja innostaa lasta leikkimään ja pelaamaan yhdessä muiden kanssa, lapsen motoriikka kehittyy ja fyysisen aktiivisuuden määrä lisääntyy. Nämä tekijät edistävät lapsen päivittäistä hyvinvointia, mutta ne ennustavat myös myöhemmin nuoruudessa hyvää terveyttä.

Muina pääpuhujina kongressissa ovat koulujen liikunnallistamista ja erilaisia koululiikuntainterventioita tutkiva professori Anna Bugge (Tanska) sekä kotimaisena esimerkkinä tohtori Timo Järvensivun (Aalto-yliopisto) ja Nina Korhosen (Valo) esitys Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmasta ja verkostosta.

Tohtori Marije Elferink-Gemser (Hollanti) pureutuu esityksessään urheilulahjakkuuksiin ja erityisesti lahjakkuuksien valintaan. Häneltä kuullaan vastauksia kysymyksiin, voiko lahjakkaan urheilijan tunnistaa jo lapsuudessa ja jos voi, niin miten. Kongressiyleisö pääsee keskustelemaan hänen kanssaan urheiluväkeä kiinnostavasta aiheesta: milloin on tutkimusten mukaan oikea aika erikoistua yhteen lajiin.

Lisätietoja

Kongressisihteeri Leena Martin: leena.martin (at) jyu.fi, puh. 040 805 3547
Kongressin puheenjohtaja Arja Sääkslahti: arja.saakslahti (at) jyu.fi, puh. 040 805 3974

Kongressin ohjelma Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla

 
Jaa sivu: