ACTive Youth

Vertaistoimintaa ja aktiivisuutta nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

Kehittämishanke 2016–2018

ACTive Youth

Katso hankkeen esittelyvideo YouTubessa

LIKESin ACTive Youth-hanke on tuottanut uudenlaisen vertaismallin erityisesti vähän liikkuvien nuorten hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämiseksi. Hankkeen aikana tuotettiin tukioppilaille uusi Hyvinvointitaidot-täydennyskoulutus, joka on tarkoitettu jatkokoulutukseksi tukioppilaiden peruskoulutuksen käyneille.

Vertaismallin ja koulutuksen tavoitteena on edistää uuden opetussuunnitelman mukaisesti erityisesti nuorten osaamisen ja onnistumisen kokemuksia sekä vahvistaa itsestä huolehtimisen taitoja. Hankkeen perusidean mukaisesti koulujen tukioppilaat saavat hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämiseksi lisäkoulutuksen, jotka toteuttavat matalankynnyksen mukaista toimintaa oman koulunsa oppilaille. Erityisenä kohderyhmänä ovat koulun nuorimmat eli 7. luokan oppilaat. Toiminta pyrkii tavoittamaan erityisesti niitä nuoria, joita perinteinen liikunta- tai urheilujärjestötoiminta ei tavoita.

Hyvinvointitaidot -kokonaisuus pohjautuu arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan, jonka tärkeänä lähtökohtana ja periaatteena on tukea nuorelle itselle merkityksellisiä asioita. Muita toimintaa ohjaavia periaatteita ovat osallisuus sekä kokemuksellisuuden ja kokemuksen kautta oppimisen vahvistaminen. Tärkeää on myös vahvistaa kykyä elää tässä ja nyt sekä edistää sallivaa ja hyväksyvää suhtautumistapaa erilaisia liikkujia ja nuoria kohtaan. Tukioppilaat pyrkivät omalla esimerkillään ja toimillaan välittämään ilmapiiriä, jossa kaikenlaiset liikkujat otetaan mukaan sellaisena kuin ovat, ilman turhia paineita siitä, miten hyvä kukakin on missäkin lajissa. Jokainen voi liikkua omalla tyylillään ja nauttia siitä.

Hyvinvointitaidot-materiaalia voi hyödyntää niin tukioppilaat kuin koulujen opettajat ja terveydenhoitajat osana omaa työtään.

Tutustu Hyvinvointitaidot-kokonaisuuteen

Rahoitus

opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteistyökumppanit

  • Liikkuva koulu
  • Mannerheimin Lastensuojeluliitto
  • Nuorten Akatemia
  • Jyväskylän kaupunki

Lisätietoja

Kangasniemi Anu

Terveyden edistämisen asiantuntija

Puhelin 040 684 7006
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus terveys-, liikunta- ja urheilupsykologia, käyttäytymisen muutos, hyväksymis- ja omistautumispohjaiset menetelmät

Koivuniemi Kaisa

Terveyden edistämisen asiantuntija

Puhelin 050 443 2352
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus terveyden ja hyvinvoinnin laaja-alaisuus liikunnan edistämisessä, kehittämishankkeet, verkostotyö
 
Jaa sivu: