ACTive Youth

Vertaistoimintaa ja aktiivisuutta nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

Kehittämishanke 2016–2018

ACTive Youth

Katso hankkeen esittelyvideo YouTubessa

Kaksivuotisessa ACTive Youth -hankkeessa etsitään keinoja edistää yläkoululaisten hyvinvointia uudella tavalla. Keskeistä on hyvinvoinnin kytkeminen niihin asioihin, jotka ovat nuorille itselleen tärkeitä ja merkityksellisiä.

Hankkeessa tuotetaan valtakunnallinen malli, joka sisältää toimintatapakuvauksen ja vertaisohjaajakoulutuksen yläkouluikäisille oppilaille. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti hankkeessa edistetään yläkouluikäisten osaamisen ja onnistumisen kokemuksia sekä vahvistetaan itsestä huolehtimisen taitoja, oman itsen ja muuttuvan kehon hyväksyntää sekä myönteistä minäkäsitystä.

Hankkeessa koulutetaan pilottikoulujen tukioppilaita hyvinvointiohjaajiksi, jotka toteuttavat liikkumista ja hyvinvointia edistävää toimintaa 7. luokan oppilaille. Hanke pyrkii tavoittamaan erityisesti niitä nuoria, joita perinteinen liikunta- tai urheilujärjestötoiminta ei tavoita. Tavoitteena on osallistaa nuoret mukaan toimintaan ja tarjota myönteisiä osallisuuden ja yhdessä liikkumisen kokemuksia. Hankkeen tavoitteena on lisäksi tukea koulun toimintakulttuurin muutosta aktiivisemmaksi tuomalla lisää liikettä koulupäiviin sekä vähentämällä istumisen määrää yläkouluissa.

Rahoitus

opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteistyökumppanit

  • Liikkuva koulu
  • Mannerheimin Lastensuojeluliitto
  • Nuorten Akatemia
  • Jyväskylän kaupunki

Lisätietoja

Kangasniemi Anu

Terveyden edistämisen asiantuntija

Puhelin 020 762 9520
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus terveys-, liikunta- ja urheilupsykologia, käyttäytymisen muutos, hyväksymis- ja omistautumispohjaiset menetelmät

Koivuniemi Kaisa

Terveyden edistämisen asiantuntija

Puhelin 020 762 9560
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus laaja-alainen terveyden edistäminen, terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta (TEHYLI), kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntatoiminta, kehittämishankkeet ja verkostotyö
 
Jaa sivu: