Ratkaisevaa on aktiivinen arki.

Liikunta ja liikkuminen osana arkea mahdollistavat hyvinvoivan yksilön ja yhteiskunnan. Me Likesillä luomme edellytyksiä aktiiviselle arjelle ja näytämme suuntaa liikkeelle, jotta jokainen liikkuisi riittävästi.

Toteutamme monitieteistä tutkimusta, koordinoimme valtakunnallisia toimintakulttuurien muutosohjelmia ja teemme aktiivista asiantuntijatyötä.

Tarjoamme asiantuntijatietoa päätöksenteon tueksi ja aktiivisen arjen rakentamiseksi

Likes tuottaa ja kokoaa monitieteistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa liikunnasta ja liikkumisesta päätöksentekijöille. Tietoa voi hyödyntää esimerkiksi hyvinvointikertomuksissa, investointipäätöksissä ja eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Päätöksenteon tueksi tarjoamme

  • jäsenneltyä tietoa lausuntoihin ja perusteluihin
  • havainnollistavia tiivistelmiä, esityksiä ja infograafeja nopeaan valmistelutyöhön
  • laajan ja monitieteisen asiantuntijaverkoston
  • tutkimuksia, arviointeja, selvityksiä
  • asiantuntijapuheenvuoroja, -luentoja ja -työpajoja.

Haluamme tehdä kanssasi yhteistyötä ja näyttää yhdessä suuntaa liikkeelle

Likes on kansallisesti ja kansainvälisesti toimiva asiantuntijaorganisaatio ja tutkimuskeskus. Olemme innovatiivinen ja aktiivinen toimija sekä kumppaneitamme arvostava verkostojen ylläpitäjä. Toimintamme kärki on liikunnassa ja liikkumisessa, samalla käsityksemme terveydestä ja hyvinvoinnista on kokonaisvaltainen.

Kumppaneillemme tarjoamme

  • laajan, monitieteisen verkoston liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijoita
  • verkostomaiseen toimintatapaan erikoistuneen kumppanin
  • viimeisintä tietoa liikunnan ja liikkumisen edistämisestä, hyödyistä ja mahdollisuuksista
  • konkreettisia ratkaisuja väestön terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.

”2020-luvun tärkein liikuntapoliittinen tavoite Suomessa on kansalaisten fyysisen aktiivisuuden merkittävä lisääminen kaikissa väestöryhmissä.”

Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta
Kuvituskuva

Ilmoittautuminen kevään 2022 Hyvinvointitutor-koulutuksiin on alkanut

Hyvinvointitutor-koulutuksen tavoitteena on edistää toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia ja oppilaitoksen hyvää ilmapiiriä. Koulutus antaa valmiudet hyvinvointitutoreiden kouluttamiseen oppilaitoksessa. Helmikuussa 2022 järjestetään yksi ruotsinkielinen ja yksi ammattioppilaitoksien henkilöstölle suunnattu koulutus.

Lue lisää

Kuvituskuva

Arvopohjainen työskentely työkaluna mielen hyvinvoinnin tukemisessa

Miten arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa sekä HOT-menetelmä soveltuvat perheitä kohtaavien toimijoiden asiakas-ammattilaiskohtaamisiin? Tähän kysymykseen sukellettiin Mielen hyvinvointia edistämässä -koulutuksessa, jossa tutkiskeltiin omia arvoja eri näkökulmista havainnollistavien ja kokemuksellisten harjoitteiden avulla. Koulutus tarjosi ammattilaisille tutkittuun tietoon perustuvia käytännön työkaluja inhimillisiin, asiakaslähtöisiin kohtaamisiin.

Lue lisää


Hyvä motoristen taitojen hallinta ja hyvä lihaskunto tukevat työmuistia ja matematiikan osaamista

Liikkumisen laadun mittarina suupielten suunta

Korona-avustukset ja seurakohtainen tieto päivitetty Seuratuki-Virveliin