Ratkaisevaa on aktiivinen arki

Liikunta ja liikkuminen osana arkea mahdollistavat hyvinvoivan yksilön ja yhteiskunnan. Me Likesillä luomme edellytyksiä aktiiviselle arjelle ja näytämme suuntaa liikkeelle, jotta jokainen liikkuisi riittävästi.

Toteutamme monitieteistä tutkimusta, koordinoimme valtakunnallisia toimintakulttuurien muutosohjelmia ja teemme aktiivista asiantuntijatyötä.

Tarjoamme asiantuntijatietoa päätöksenteon tueksi ja aktiivisen arjen rakentamiseksi

Likes tuottaa ja kokoaa monitieteistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa liikunnasta ja liikkumisesta päätöksentekijöille. Tietoa voi hyödyntää esimerkiksi hyvinvointikertomuksissa, investointipäätöksissä ja eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Päätöksenteon tueksi tarjoamme

  • jäsenneltyä tietoa lausuntoihin ja perusteluihin
  • havainnollistavia tiivistelmiä, esityksiä ja infograafeja nopeaan valmistelutyöhön
  • laajan ja monitieteisen asiantuntijaverkoston
  • tutkimuksia, arviointeja, selvityksiä
  • asiantuntijapuheenvuoroja, -luentoja ja -työpajoja.

Haluamme tehdä kanssasi yhteistyötä ja näyttää yhdessä suuntaa liikkeelle

Likes on kansallisesti ja kansainvälisesti toimiva tutkimuslaitos. Olemme innovatiivinen ja aktiivinen toimija sekä kumppaneitamme arvostava verkostojen ylläpitäjä. Toimintamme kärki on liikunnassa ja liikkumisessa, samalla käsityksemme terveydestä ja hyvinvoinnista on kokonaisvaltainen.

Kumppaneillemme tarjoamme

  • laajan, monitieteisen verkoston liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijoita
  • verkostomaiseen toimintatapaan erikoistuneen kumppanin
  • viimeisintä tietoa liikunnan ja liikkumisen edistämisestä, hyödyistä ja mahdollisuuksista
  • konkreettisia ratkaisuja väestön terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.

”2020-luvun tärkein liikuntapoliittinen tavoite Suomessa on kansalaisten fyysisen aktiivisuuden merkittävä lisääminen kaikissa väestöryhmissä.”

Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

Hyvinvointitutor-koulutus toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle käynnistyy syksyllä

Syksyllä 2021 käynnistyy opettajille ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisille suunnattu Hyvinvointitutor-koulutus. Koulutuksessa saadaan valmiudet hyvinvointitutoreiden kouluttamiseksi omassa oppilaitoksessa. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja oppilaitosten ilmapiiriä.

Lue lisää

Lajiliittojen hallituksissa toimitaan pääosin vapaaehtoisesti ja sitoutumisen taso on korkealla

Urheilun lajiliittojen hallituksissa toimitaan pääosin vapaaehtoisesti ilman korvauksia, mutta sitoutuneesti. Lajiliittojen tulevaisuuden strategisiin valintoihin vaikuttavat eniten lajin seuratoiminnan kehitysnäkymät, olosuhteet, lajiliiton oma talous sekä liikunnan julkinen rahoitus.

Lue lisää


Säätiön uusi hallitus nimetty

Neljäsosa peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten henkilöstöstä arvioi työkykynsä heikentyneeksi

Liikuntalääketieteen liikuntahoidossa suunnataan motivaation ja käyttäytymisen muutoksen tukemiseen