Ratkaisevaa on aktiivinen arki.

Liikunta ja liikkuminen osana arkea mahdollistavat hyvinvoivan yksilön ja yhteiskunnan. Me Likesillä luomme edellytyksiä aktiiviselle arjelle ja näytämme suuntaa liikkeelle, jotta jokainen liikkuisi riittävästi.

Toteutamme monitieteistä tutkimusta, koordinoimme valtakunnallisia toimintakulttuurien muutosohjelmia ja teemme aktiivista asiantuntijatyötä.

Tarjoamme asiantuntijatietoa päätöksenteon tueksi ja aktiivisen arjen rakentamiseksi

Likes tuottaa ja kokoaa monitieteistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa liikunnasta ja liikkumisesta päätöksentekijöille. Tietoa voi hyödyntää esimerkiksi hyvinvointikertomuksissa, investointipäätöksissä ja eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Päätöksenteon tueksi tarjoamme

  • jäsenneltyä tietoa lausuntoihin ja perusteluihin
  • havainnollistavia tiivistelmiä, esityksiä ja infograafeja nopeaan valmistelutyöhön
  • laajan ja monitieteisen asiantuntijaverkoston
  • tutkimuksia, arviointeja, selvityksiä
  • asiantuntijapuheenvuoroja, -luentoja ja -työpajoja.

Haluamme tehdä kanssasi yhteistyötä ja näyttää yhdessä suuntaa liikkeelle

Likes on kansallisesti ja kansainvälisesti toimiva asiantuntijaorganisaatio ja tutkimuskeskus. Olemme innovatiivinen ja aktiivinen toimija sekä kumppaneitamme arvostava verkostojen ylläpitäjä. Toimintamme kärki on liikunnassa ja liikkumisessa, samalla käsityksemme terveydestä ja hyvinvoinnista on kokonaisvaltainen.

Kumppaneillemme tarjoamme

  • laajan, monitieteisen verkoston liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijoita
  • verkostomaiseen toimintatapaan erikoistuneen kumppanin
  • viimeisintä tietoa liikunnan ja liikkumisen edistämisestä, hyödyistä ja mahdollisuuksista
  • konkreettisia ratkaisuja väestön terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.

”2020-luvun tärkein liikuntapoliittinen tavoite Suomessa on kansalaisten fyysisen aktiivisuuden merkittävä lisääminen kaikissa väestöryhmissä.”

Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta
Koivuja

Jotain uutta – jotain vanhaa

Likes ja JAMK allekirjoittivat tänään Likesin luovutusta koskevan sopimuksen. Takana on prosessi, jossa on ratkottu valtava määrä asioita. Yhteinen päämäärä on kuitenkin pysynyt koko ajan kirkkaana mielessä, eikä siitä ole tingitty. Keskikesän juhlan aikaan Eino Havas kirjoittaa, millaisissa sykleissä matka on edennyt ja mitä ajattelee tulevasta.

Lue lisää

Jalat hyppivät sohvalla

Likesin toimintatiedot, toiminnan tilastot, tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

Likesin toimintatiedot, toiminnan tilastot, tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 on nyt julkaistu.

Lue lisää


Likesin hallitus hyväksyi etenemisen kohti yhdistymistä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa

Iloa liikunnasta – miten pienet lapset liikkuvat?

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Likes yhdistävät voimansa