Ratkaisevaa on aktiivinen arki.

Liikunta ja liikkuminen osana arkea mahdollistavat hyvinvoivan yksilön ja yhteiskunnan. Me Likesillä luomme edellytyksiä aktiiviselle arjelle ja näytämme suuntaa liikkeelle, jotta jokainen liikkuisi riittävästi.

Toteutamme monitieteistä tutkimusta, koordinoimme valtakunnallisia toimintakulttuurien muutosohjelmia ja teemme aktiivista asiantuntijatyötä.

Tarjoamme asiantuntijatietoa päätöksenteon tueksi ja aktiivisen arjen rakentamiseksi

Likes tuottaa ja kokoaa monitieteistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa liikunnasta ja liikkumisesta päätöksentekijöille. Tietoa voi hyödyntää esimerkiksi hyvinvointikertomuksissa, investointipäätöksissä ja eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Päätöksenteon tueksi tarjoamme

  • jäsenneltyä tietoa lausuntoihin ja perusteluihin
  • havainnollistavia tiivistelmiä, esityksiä ja infograafeja nopeaan valmistelutyöhön
  • laajan ja monitieteisen asiantuntijaverkoston
  • tutkimuksia, arviointeja, selvityksiä
  • asiantuntijapuheenvuoroja, -luentoja ja -työpajoja.

Haluamme tehdä kanssasi yhteistyötä ja näyttää yhdessä suuntaa liikkeelle

Likes on kansallisesti ja kansainvälisesti toimiva asiantuntijaorganisaatio ja tutkimuskeskus. Olemme innovatiivinen ja aktiivinen toimija sekä kumppaneitamme arvostava verkostojen ylläpitäjä. Toimintamme kärki on liikunnassa ja liikkumisessa, samalla käsityksemme terveydestä ja hyvinvoinnista on kokonaisvaltainen.

Kumppaneillemme tarjoamme

  • laajan, monitieteisen verkoston liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijoita
  • verkostomaiseen toimintatapaan erikoistuneen kumppanin
  • viimeisintä tietoa liikunnan ja liikkumisen edistämisestä, hyödyistä ja mahdollisuuksista
  • konkreettisia ratkaisuja väestön terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.

”2020-luvun tärkein liikuntapoliittinen tavoite Suomessa on kansalaisten fyysisen aktiivisuuden merkittävä lisääminen kaikissa väestöryhmissä.”

Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta
Juoksevat jalat

Korona-avustukset ja seurakohtainen tieto päivitetty Seuratuki-Virveliin

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuosittain jakaman seuratoiminnan kehittämistuen (seuratuki) seurantatyökalu Seuratuki-Virveliin on päivitetty seurakohtaista tietoa. Lisäksi OKM:n ja aluehallintovirastojen urheiluseuroille myöntämät korona-avustukset on koottu Virveliin. Korona-avustuksia on myönnetty yli 900 seuralle. Virvelistä on tehty myös entistä saavutettavampi.

Lue lisää

Kuvituskuva

Pienten lasten liikkumisesta uutta tutkittua tietoa

Varhaiskasvatusikäiset 4–6-vuotiaat lapset liikkuvat keskimäärin neljä tuntia vuorokaudessa, kun mukaan lasketaan kevyt, reipas ja rasittava fyysinen aktiivisuus. Kolmen tunnin fyysisen aktiivisuuden kokonaissuosituksen saavutti tuoreiden tulosten perusteella reilusti yli 90 prosenttia lapsista, mutta yhden tunnin reippaan ja rasittavan liikkumisen suosituksen tytöistä ja pojista täytti vain 46–85 prosenttia. Suositus varhaiskasvatusikäisille lapsille päivittäin on kolme tuntia liikkumista, josta vähintään yksi tunti on reipasta ja rasittavaa liikkumista, kuten hippaleikkejä tai trampoliinihyppelyä.

Lue lisää


Liikkuminen osana perhekeskustoimintaa – hyvää perheille ja työntekijöille

Lukiolaisten hyvinvointi kiinnostaa oppilaitoksia

Iloa liikunnasta – miten pienet lapset liikkuvat?