Ratkaisevaa on aktiivinen arki.

Liikunta ja liikkuminen osana arkea mahdollistavat hyvinvoivan yksilön ja yhteiskunnan. Me Likesillä luomme edellytyksiä aktiiviselle arjelle ja näytämme suuntaa liikkeelle, jotta jokainen liikkuisi riittävästi.

Toteutamme monitieteistä tutkimusta, koordinoimme valtakunnallisia toimintakulttuurien muutosohjelmia ja teemme aktiivista asiantuntijatyötä.

Tarjoamme asiantuntijatietoa päätöksenteon tueksi ja aktiivisen arjen rakentamiseksi

Likes tuottaa ja kokoaa monitieteistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa liikunnasta ja liikkumisesta päätöksentekijöille. Tietoa voi hyödyntää esimerkiksi hyvinvointikertomuksissa, investointipäätöksissä ja eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Päätöksenteon tueksi tarjoamme

  • jäsenneltyä tietoa lausuntoihin ja perusteluihin
  • havainnollistavia tiivistelmiä, esityksiä ja infograafeja nopeaan valmistelutyöhön
  • laajan ja monitieteisen asiantuntijaverkoston
  • tutkimuksia, arviointeja, selvityksiä
  • asiantuntijapuheenvuoroja, -luentoja ja -työpajoja.

Haluamme tehdä kanssasi yhteistyötä ja näyttää yhdessä suuntaa liikkeelle

Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti toimiva innovatiivinen ja aktiivinen toimija sekä kumppaneitamme arvostava verkostojen ylläpitäjä. Toimintamme kärki on liikunnassa ja liikkumisessa, samalla käsityksemme terveydestä ja hyvinvoinnista on kokonaisvaltainen.

Kumppaneillemme tarjoamme

  • laajan, monitieteisen verkoston liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijoita
  • verkostomaiseen toimintatapaan erikoistuneen kumppanin
  • viimeisintä tietoa liikunnan ja liikkumisen edistämisestä, hyödyistä ja mahdollisuuksista
  • konkreettisia ratkaisuja väestön terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.

”2020-luvun tärkein liikuntapoliittinen tavoite Suomessa on kansalaisten fyysisen aktiivisuuden merkittävä lisääminen kaikissa väestöryhmissä.”

Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

Likes yhdistyi osaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulua

Kuvituskuva

Likesin työ liikkumisen ja liikunnan edistäjänä jatkuu osana Jamkin hyvinvointiyksikköä, kun Likes yhdistyi osaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulua 1.1.2022.

Lue lisää

Luontoympäristö toimii palautumisen lähteenä

Mitä hektisempää arki on, sitä tärkeämpi rooli palautumisella on. Ylivirittynyt keho ja mieli kaipaavat rauhoittumista, mutta rentoutuminen on usein helpommin sanottu kuin tehty. Luonto tarjoaa onneksi lukemattomia mahdollisuuksia kiireettömään oleiluun ja lomalaisen akkujen lataamiseen.

Lue lisää

Luovia ja liikuttavia kohtaamisia näköpiirissä – Uskallatko kokeilla?

Arkiset valinnat ratkaisevat usein sen, miten hyvinvoinnin edistäjän toimet tuottavat toivottua tulosta. Näkökulmia valintojen tekemiseen tarjoaa Meijän perhe liikkeellä -hankkeen julkaisema videosarja, jolla herätellään pohtimaan perheiden hyvinvoinnin edistämisen monia mahdollisuuksia.

Lue lisää


Liikuntapaikkarakentamiseen myönnetty yhteensä 215,3 miljoonaa euroa vuosina 2015–2021

Hyvinvoinnin edistäjä rikastaa työtään luovilla menetelmillä

Hyvinvointitutor-koulutukset käynnistyvät toukokuussa