Fyysisesti aktiivisempi elämäntapa - omiin arvoihin sitoutumalla

 

Moni meistä kaipaa elämäntapamuutosta, joka toisi tullessaan hyvän olon, paremman kunnon tai tavoitellun painon. Tieto liikunnan hyödyistä ei kuitenkaan usein yksin riitä, vaan rinnalle tarvitaan motivoitumista edistäviä toimenpiteitä. Erityisen haastavaa on tehdä muutoksia, jotka kannattelisivat pysyvästi eteenpäin erilaisissa elämäntilanteissa.

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia omiin arvoihin pohjautuvan interventiomenetel­män vaikuttavuutta fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi. Lisäksi tutkimuksessa pyritään selvittämään, millainen rooli on psyykkisillä ja kognitiivisilla tekijöillä elämäntapamuutoksessa ja mitkä tekijät liittyvät muutosten pysyvyyteen pidemmällä aikavälillä.

Menetelmä

Fyysisesti aktiivisempi elämäntapa -ohjelman teoreettinen tausta pohjautuu psykoterapiassa käytettyyn hyväksymis- ja omistautumisterapiamenetelmään (engl. Acceptance and Commitment Therapy, ACT), joka pyrkii lisäämään omien arvojen mukaista ja joustavaa käyttäytymistä. Menetelmä kuuluu ns. kolmannen aallon kognitiivisiin käyttäytymisterapioihin. Sitä kehitettäessä on hyödynnetty oppimispsykologisia teo­rioita. Menetelmää ei ole aikaisemmin sovellettu vähän liikkuvien aikuisten motivoimiseksi, mutta siitä on saatu hyviä kokemuksia mm. kroonisen kivun, masennuksen, lihavuuden ja diabeteksen hoidossa.

Muutosten lähtökohta on omien arvojen pohdinta ja selkiyttäminen. Arvot antavat muutoksille merkityksen ja suunnan, joiden avulla elämäntapamuutokset nähdään sekä koko elämänmittaisena prosessina että toimintana tässä ja nyt. Ohjelma sisältää kuusi ryhmämuotoista työpajatyyppistä tapaamista, joiden aikana keskustellaan ja tehdään erilaisia tehtäviä. Tehtävien tavoitteena on antaa uusia näkökulmia suhteessa omaan liikuntamotivaatioon ja fyysiseen aktiivisuuteen.

Yhteistyötahot: Jyväskylän yliopisto ja LIKES.

Lisätietoja

Kangasniemi Anu

Tutkija, psykologi (toimivapaalla)

Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus liikunta-, urheilu- ja terveyspsykologia; liikuntapedagogiikka; hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT)

 

 

Julkaisut

1) Kansainväliset artikkelit

2) Tieteelliset esitelmät

  • Kangasniemi, A., Lappalainen, R., Kankaanpää & Tammelin, T. (2013). Psychological well-being among physically inactive and active adults. International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 22.–25.5.2013, Ghent, Belgium. Posteriesitelmä.
  • Kangasniemi, A., Lappalainen, R., Kankaanpää, A., Kulmala, J., Hakonen, H. & Tammelin, T. (2013). The application of value based intervention in enhancing a physically active lifestyle among physically inactive adults. International symposium: Physical activity and health promotion during life course, 21.–23.1.2013, ISPAH, Jyväskylä. Suullinen esitys. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5001-9.
  • Kangasniemi, A., Lappalainen, R., Kankaanpää, A., Kulmala, J., Hakonen, H. & Tammelin, T. (2012). The role of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in encouraging a physically active lifestyle, Nordic ACBS Forum 8.–10.11.2012.
  • Kangasniemi, A., Lappalainen, R., Kankaanpää, A., Kulmala, J., Hakonen, H. & Tammelin, T. (2012). The Role of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in encouraging a physically active lifestyle, The Association for Contextual and Behavioral Science, World Conference 22.–25.7.2012, Washington D.C., USA.

3) Asiantuntijatoiminta

  • Kangasniemi, A., Lappalainen, R., Kankaanpää & Tammelin, T. (2013). Kohti fyysisesti aktiivisempaa elämäntapaa; intervention vaikutukset vähän liikkuvien psyykkiseen hyvinvointiin. Liikuntatieteen päivät, 12.–13.6.2013, Jyväskylä. Liikunta & Tiede 50 (2-3), 55.
  • Kangasniemi, A., Lappalainen, R., Kankaanpää, A., Kulmala, J., Hakonen, H. & Tammelin, T. (2012). Arvopohjaisen ryhmäintervention vaikutus vähän liikkuvien aikuisten fyysiseen aktiivisuuteen. Liikuntalääketieteen päivät 6.–7.11.2012, Helsinki. Liikunta & Tiede 49 (5), 62.
  • Kangasniemi, A. (2012). Koko perheen liikunnan edistäminen, Valtakunnalliset neuvolapäivät 17.–18.10.2012, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. Linkki videoon.
  • Kangasniemi, A. (2012). Arvo- ja hyväksyntäpohjainen ryhmäinterventio fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi, 17.–18.8.2012, Suomen käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapiayhdistyksen kesäkongressi, Tampere.
  • Kangasniemi, A. (2012). Liikuntakynnyksen yli – omiin arvoihin sitoutumalla, 25. Terveyskasvatuksen ajankohtaispäivät, 19.4.2012, UKK-instituutti, Tampere.
  • Kangasniemi, A. (2011). Miten motivoida liikkumattomat liikkeelle? Kuntoremonttiseminaari 26.5.2011, Jyväskylä.
 
Jaa sivu: