Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS)

Käytäntöä palveleva tutkimus urheiluseuran terveyden edistämisaktiivisuudesta sekä seuratoimintaan osallistuvan nuoren terveystottumuksista ja terveydestä

LIKES oli mukana Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS) -tutkimushankkeessa, jota johti yliopistotutkija, TtT Sami Kokko Jyväskylän yliopistosta. Monikeskustutkimuksen konsortiokumppaneina olivat Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitos, kaikki kuusi liikuntalääketieteen keskusta sekä UKK-instituutti.

Lisätietoja

Jyväskylän yliopiston terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen verkkosivut

 
Jaa sivu: