OHJELMAT

LIKES koordinoi kahta laajaa valtakunnallista ohjelmaa.

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma

KKI-ohjelma

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma auttaa aikuisväestöä aloittamaan liikkuvan ja liikunnallisen elämäntavan.

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. KKI-ohjelma tukee näitä tavoitteita muun muassa jakamalla taloudellista tukea liikunnan paikallishankkeille, järjestämällä tapahtumia, koulutuksia ja kampanjoita sekä julkaisemalla materiaaleja. KKI-ohjelmalle on luonteenomaista terveysliikunnan verkostojen luominen, ylläpito ja kehittäminen.

KKI-ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön / RAY:n rahoittama toimintaohjelma. Liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus ovat myös mukana ohjelmassa. Ministeriöt toimivat omilla hallinnonaloillaan sekä yhteistyössä poikkihallinnollisesti KKI-toimijoiden kanssa muun muassa arki-, työmatka- ja luontoliikunnan edistämiseksi. LIKES vastaa KKI-ohjelman toteutuksesta. Lisätietoja KKI-ohjelman verkkosivuilta.KKI-ohjelman toimisto sijaitsee osoitteessa Lutakonaukio 1, 40100 Jyväskylä.

Liikkuva koulu -ohjelma

Liikkuvissa kouluissa lisätään liikettä koulupäivään. Tavoitteena on aktiivisempi ja mukavampi koulupäivä.

Liikkuva koulu -ohjelmassa on mukana jo noin 500 koulua ympäri Suomen sekä laaja, koulujen toimintaa tukeva verkosto.

Liikkuva koulu -ohjelma on osa hallitusohjelmaa. Toteuttajina ovat koulut eri puolilla Suomea, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, puolustushallinto, aluehallinto ja järjestöt. Rahoitus saadaan opetus- ja kulttuuriministeriön kautta veikkausvoittovaroista. LIKES koordinoi ohjelmaa sekä toteuttaa aiheeseen liittyvää tutkimusta. Lisätietoja ja ideoita liikkeen lisäämiseksi koulupäivään: www.liikkuvakoulu.fi

 
Jaa sivu: